Februar vremenska prognoza i klima
Vukojevica, Hrvatska

Prosečna temperatura u Februaru
Vukojevica, Hrvatska

Prosečna temperatura u Februaru - Vukojevica, Hrvatska
  • Prosečna maksimalna temperatura u Februaru: 6.2°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Avgust (29.2°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (3.9°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Februaru: -0.3°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Avgust (15.3°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (-1.6°C).

[Izvori]

Prosečna relativna vlažnost u Februaru
Vukojevica, Hrvatska

Prosečna relativna vlažnost u Februaru - Vukojevica, Hrvatska
  • Prosečna relativna vlažnost u Februaru: 82%

Mesec sa najvećom relativnom vlažnosti je Januar (84%).
Mesec sa najmanjom relativnom vlažnosti je Avgust (63%).

[Izvori]

Prosečne kišne padavine u Februaru
Vukojevica, Hrvatska

Prosečne kišne padavine u Februaru - Vukojevica, Hrvatska
  • Prosečne kišne padavine u Februaru: 20mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Maj (67mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Novembar (16mm).

[Izvori]

Prosečno kišnih dana u Februaru
Vukojevica, Hrvatska

Prosečno kišnih dana u Februaru - Vukojevica, Hrvatska
  • Prosečno kišnih dana u Februaru: 8.4 dana

Mesec sa najvećim brojem kišnih dana je Maj (17.7 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Novembar (6.6 dana).

[Izvori]

Prosečne snežne padavine u Februaru
Vukojevica, Hrvatska

Prosečne snežne padavine u Februaru - Vukojevica, Hrvatska
  • Prosečne snežne padavine u Februaru: 49mm

Mesec sa prosečno najviše snežnih padavine je Januar (60mm).
Meseci sa prosečno najmanje snežnih padavine su Maj, Jun, Jul, Avgust, Septembar i Oktobar (0mm).

[Izvori]

Prosečno snežnih dana u Februaru
Vukojevica, Hrvatska

Prosečno snežnih dana u Februaru - Vukojevica, Hrvatska
  • Prosečno snežnih dana u Februaru: 5.3 dana

Mesec sa najvećim brojem snežnih dana je Januar (7.6 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su Maj, Jun, Jul, Avgust, Septembar i Oktobar (0 dana).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Februaru /
Prosečno sunčanih sati u Februaru
Vukojevica, Hrvatska

Prosečna dnevna svetlost u Februaru / Prosečno sunčanih sati u Februaru - Vukojevica, Hrvatska
  • Prosečna dnevna svetlost u Februaru: 10.4h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.6h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 8.8h).

  • Prosečno sunčanih sati u Februaru: 4.2h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Avgust (Prosečno sunčanih sati: 11.5h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Februar (Prosečno sunčanih sati: 4.2h).

[Izvori]

Prosečan UV indeks u Februaru
Vukojevica, Hrvatska

Prosečan UV indeks u Februaru - Vukojevica, Hrvatska
  • Prosečan UV indeks u Februaru: 3

Meseci sa najvišim prosečnim UV indeksom su Jun, Jul i Avgust (UV indeks 6).
Meseci sa najmanjim prosečnim UV indeksom su Januar, Novembar i Decembar (UV indeks 2).

[Izvori]