Januar vremenska prognoza i klima
Stirovaca, Hrvatska

Prosečna temperatura u Januaru
Stirovaca, Hrvatska

Prosečna temperatura u Januaru - Stirovaca, Hrvatska
  • Prosečna maksimalna temperatura u Januaru: 5.1°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Avgust (26°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (5.1°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Januaru: 0.5°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Avgust (16.6°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Februar (0.3°C).

[Izvori]

Prosečna relativna vlažnost u Januaru
Stirovaca, Hrvatska

Prosečna relativna vlažnost u Januaru - Stirovaca, Hrvatska
  • Prosečna relativna vlažnost u Januaru: 83%

Mesec sa najvećom relativnom vlažnosti je Novembar (84%).
Mesec sa najmanjom relativnom vlažnosti je Avgust (66%).

[Izvori]

Prosečne kišne padavine u Januaru
Stirovaca, Hrvatska

Prosečne kišne padavine u Januaru - Stirovaca, Hrvatska
  • Prosečne kišne padavine u Januaru: 78mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Novembar (144mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Avgust (41mm).

[Izvori]

Prosečno kišnih dana u Januaru
Stirovaca, Hrvatska

Prosečno kišnih dana u Januaru - Stirovaca, Hrvatska
  • Prosečno kišnih dana u Januaru: 11.9 dana

Mesec sa najvećim brojem kišnih dana je Maj (19 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Avgust (8.8 dana).

[Izvori]

Prosečne snežne padavine u Januaru
Stirovaca, Hrvatska

Prosečne snežne padavine u Januaru - Stirovaca, Hrvatska
  • Prosečne snežne padavine u Januaru: 284mm

Mesec sa prosečno najviše snežnih padavine je Januar (284mm).
Meseci sa prosečno najmanje snežnih padavine su Jun, Jul, Avgust i Septembar (0mm).

[Izvori]

Prosečno snežnih dana u Januaru
Stirovaca, Hrvatska

Prosečno snežnih dana u Januaru - Stirovaca, Hrvatska
  • Prosečno snežnih dana u Januaru: 9.8 dana

Mesec sa najvećim brojem snežnih dana je Januar (9.8 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su Jun, Jul, Avgust i Septembar (0 dana).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Januaru /
Prosečno sunčanih sati u Januaru
Stirovaca, Hrvatska

Prosečna dnevna svetlost u Januaru / Prosečno sunčanih sati u Januaru - Stirovaca, Hrvatska
  • Prosečna dnevna svetlost u Januaru: 9.3h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.5h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 8.9h).

  • Prosečno sunčanih sati u Januaru: 5.1h

Meseci sa najviše sunčanih sati su Jul i Avgust (Prosečno sunčanih sati: 11.6h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Novembar (Prosečno sunčanih sati: 5h).

[Izvori]

Prosečan UV indeks u Januaru
Stirovaca, Hrvatska

Prosečan UV indeks u Januaru - Stirovaca, Hrvatska
  • Prosečan UV indeks u Januaru: 2

Meseci sa najvišim prosečnim UV indeksom su Jun i Jul (UV indeks 6).
Meseci sa najmanjim prosečnim UV indeksom su Januar, Novembar i Decembar (UV indeks 2).

[Izvori]