Maj vremenska prognoza i klima
Dozetova Draga, Hrvatska

Prosečna temperatura u Maju
Dozetova Draga, Hrvatska

Prosečna temperatura u Maju - Dozetova Draga, Hrvatska
  • Prosečna maksimalna temperatura u Maju: 18.6°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Avgust (26.6°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (3.3°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Maju: 7.1°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Avgust (12.3°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (-3°C).

[Izvori]

Prosečna relativna vlažnost u Maju
Dozetova Draga, Hrvatska

Prosečna relativna vlažnost u Maju - Dozetova Draga, Hrvatska
  • Prosečna relativna vlažnost u Maju: 79%

Mesec sa najvećom relativnom vlažnosti je Januar (89%).
Mesec sa najmanjom relativnom vlažnosti je Avgust (70%).

[Izvori]

Prosečne kišne padavine u Maju
Dozetova Draga, Hrvatska

Prosečne kišne padavine u Maju - Dozetova Draga, Hrvatska
  • Prosečne kišne padavine u Maju: 100mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Maj (100mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Avgust (45mm).

[Izvori]

Prosečno kišnih dana u Maju
Dozetova Draga, Hrvatska

Prosečno kišnih dana u Maju - Dozetova Draga, Hrvatska
  • Prosečno kišnih dana u Maju: 20.3 dana

Mesec sa najvećim brojem kišnih dana je Maj (20.3 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana su Januar i Decembar (11.8 dana).

[Izvori]

Prosečne snežne padavine u Maju
Dozetova Draga, Hrvatska

Prosečne snežne padavine u Maju - Dozetova Draga, Hrvatska
  • Prosečne snežne padavine u Maju: 0mm

Mesec sa prosečno najviše snežnih padavine je Januar (277mm).
Meseci sa prosečno najmanje snežnih padavine su Maj, Jun, Jul, Avgust i Septembar (0mm).

[Izvori]

Prosečno snežnih dana u Maju
Dozetova Draga, Hrvatska

Prosečno snežnih dana u Maju - Dozetova Draga, Hrvatska
  • Prosečno snežnih dana u Maju: 0 dana

Mesec sa najvećim brojem snežnih dana je Januar (10.9 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su Maj, Jun, Jul, Avgust i Septembar (0 dana).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Maju /
Prosečno sunčanih sati u Maju
Dozetova Draga, Hrvatska

Prosečna dnevna svetlost u Maju / Prosečno sunčanih sati u Maju - Dozetova Draga, Hrvatska
  • Prosečna dnevna svetlost u Maju: 14.8h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.5h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 8.9h).

  • Prosečno sunčanih sati u Maju: 9.4h

Meseci sa najviše sunčanih sati su Jul i Avgust (Prosečno sunčanih sati: 11.1h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Februar (Prosečno sunčanih sati: 4.2h).

[Izvori]

Prosečan UV indeks u Maju
Dozetova Draga, Hrvatska

Prosečan UV indeks u Maju - Dozetova Draga, Hrvatska
  • Prosečan UV indeks u Maju: 4

Meseci sa najvišim prosečnim UV indeksom su Jun, Jul i Avgust (UV indeks 5).
Meseci sa najmanjim prosečnim UV indeksom su Januar, Februar, Oktobar, Novembar i Decembar (UV indeks 2).

[Izvori]