Maj vremenska prognoza i klima
KOVAČKA DOLINA, Crna Gora

Prosečna temperatura u Maju
KOVAČKA DOLINA, Crna Gora

Prosečna temperatura u Maju - KOVAČKA DOLINA, Crna Gora
  • Prosečna maksimalna temperatura u Maju: 15.1°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Avgust (23.3°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (0.3°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Maju: 4.5°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Avgust (10.2°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (-6.6°C).

[Izvori]

Prosečna relativna vlažnost u Maju
KOVAČKA DOLINA, Crna Gora

Prosečna relativna vlažnost u Maju - KOVAČKA DOLINA, Crna Gora
  • Prosečna relativna vlažnost u Maju: 79%

Mesec sa najvećom relativnom vlažnosti je Februar (91%).
Mesec sa najmanjom relativnom vlažnosti je Avgust (71%).

[Izvori]

Prosečne kišne padavine u Maju
KOVAČKA DOLINA, Crna Gora

Prosečne kišne padavine u Maju - KOVAČKA DOLINA, Crna Gora
  • Prosečne kišne padavine u Maju: 101mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Novembar (127mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Septembar (43mm).

[Izvori]

Prosečno kišnih dana u Maju
KOVAČKA DOLINA, Crna Gora

Prosečno kišnih dana u Maju - KOVAČKA DOLINA, Crna Gora
  • Prosečno kišnih dana u Maju: 21.7 dana

Mesec sa najvećim brojem kišnih dana je Maj (21.7 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Januar (3.6 dana).

[Izvori]

Prosečne snežne padavine u Maju
KOVAČKA DOLINA, Crna Gora

Prosečne snežne padavine u Maju - KOVAČKA DOLINA, Crna Gora
  • Prosečne snežne padavine u Maju: 103mm

Mesec sa prosečno najviše snežnih padavine je Mart (527mm).
Meseci sa prosečno najmanje snežnih padavine su Jul, Avgust i Septembar (0mm).

[Izvori]

Prosečno snežnih dana u Maju
KOVAČKA DOLINA, Crna Gora

Prosečno snežnih dana u Maju - KOVAČKA DOLINA, Crna Gora
  • Prosečno snežnih dana u Maju: 4.2 dana

Mesec sa najvećim brojem snežnih dana je Mart (17.1 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su Jul i Avgust (0 dana).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Maju /
Prosečno sunčanih sati u Maju
KOVAČKA DOLINA, Crna Gora

Prosečna dnevna svetlost u Maju / Prosečno sunčanih sati u Maju - KOVAČKA DOLINA, Crna Gora
  • Prosečna dnevna svetlost u Maju: 14.7h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.3h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 9h).

  • Prosečno sunčanih sati u Maju: 9.7h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Avgust (Prosečno sunčanih sati: 11.4h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Februar (Prosečno sunčanih sati: 4.3h).

[Izvori]

Prosečan UV indeks u Maju
KOVAČKA DOLINA, Crna Gora

Prosečan UV indeks u Maju - KOVAČKA DOLINA, Crna Gora
  • Prosečan UV indeks u Maju: 3

Meseci sa najvišim prosečnim UV indeksom su Jul i Avgust (UV indeks 5).
Meseci sa najmanjim prosečnim UV indeksom su Januar, Februar, Oktobar, Novembar i Decembar (UV indeks 2).

[Izvori]