Maj vremenska prognoza i klima
Dedići, Crna Gora

Prosečna temperatura u Maju
Dedići, Crna Gora

Prosečna temperatura u Maju - Dedići, Crna Gora
  • Prosečna maksimalna temperatura u Maju: 19.3°C

Najtopliji mesec (sa najvišom prosečnom max. temperaturom) je Avgust (28.6°C).
Mesec sa najnižom prosečnom max. temperaturom je Januar (6.1°C).

  • Prosečna minimalna temperatura u Maju: 9.7°C

Mesec sa najvišom prosečnom min. temperaturom je Avgust (16.8°C).
Najhladniji mesec (sa najnižom prosečnom min. temperaturom) je Januar (0.4°C).

[Izvori]

Prosečna relativna vlažnost u Maju
Dedići, Crna Gora

Prosečna relativna vlažnost u Maju - Dedići, Crna Gora
  • Prosečna relativna vlažnost u Maju: 71%

Mesec sa najvećom relativnom vlažnosti je Februar (79%).
Mesec sa najmanjom relativnom vlažnosti je Avgust (58%).

[Izvori]

Prosečne kišne padavine u Maju
Dedići, Crna Gora

Prosečne kišne padavine u Maju - Dedići, Crna Gora
  • Prosečne kišne padavine u Maju: 58mm

Najvlažniji mesec (sa najviše kiše) je Novembar (198mm).
Najsuvlji mesec (sa najmanje kiše) je Jul (27mm).

[Izvori]

Prosečno kišnih dana u Maju
Dedići, Crna Gora

Prosečno kišnih dana u Maju - Dedići, Crna Gora
  • Prosečno kišnih dana u Maju: 15.7 dana

Mesec sa najvećim brojem kišnih dana je Maj (15.7 dana).
Mesec sa najmanjim brojem kišnih dana je Avgust (9.8 dana).

[Izvori]

Prosečne snežne padavine u Maju
Dedići, Crna Gora

Prosečne snežne padavine u Maju - Dedići, Crna Gora
  • Prosečne snežne padavine u Maju: 0mm

Mesec sa prosečno najviše snežnih padavine je Februar (26mm).
Meseci sa prosečno najmanje snežnih padavine su Maj, Jun, Jul, Avgust, Septembar, Oktobar i Novembar (0mm).

[Izvori]

Prosečno snežnih dana u Maju
Dedići, Crna Gora

Prosečno snežnih dana u Maju - Dedići, Crna Gora
  • Prosečno snežnih dana u Maju: 0 dana

Meseci sa najvećim brojem snežnih dana je su Januar i Februar (0.9 dana).
Meseci sa najmanjim brojem snežnih dana su Maj, Jun, Jul, Avgust, Septembar, Oktobar i Novembar (0 dana).

[Izvori]

Prosečna dnevna svetlost u Maju /
Prosečno sunčanih sati u Maju
Dedići, Crna Gora

Prosečna dnevna svetlost u Maju / Prosečno sunčanih sati u Maju - Dedići, Crna Gora
  • Prosečna dnevna svetlost u Maju: 14.6h

Mesec sa najdužim danima je Jun (Prosečna dnevna svetlost: 15.2h).
Mesec sa najkraćim danima je Decembar (Prosečna dnevna svetlost: 9.2h).

  • Prosečno sunčanih sati u Maju: 10.8h

Mesec sa najviše sunčanih sati je Avgust (Prosečno sunčanih sati: 12.2h).
Mesec sa najmanje sunčanih sati je Februar (Prosečno sunčanih sati: 5.5h).

[Izvori]

Prosečan UV indeks u Maju
Dedići, Crna Gora

Prosečan UV indeks u Maju - Dedići, Crna Gora
  • Prosečan UV indeks u Maju: 4

Meseci sa najvišim prosečnim UV indeksom su Jun, Jul i Avgust (UV indeks 6).
Meseci sa najmanjim prosečnim UV indeksom su Januar, Februar i Decembar (UV indeks 2).

[Izvori]